Sobota, 13 kwietnia 2024 r. Imieniny obchodzą : Hermenegilda, Ida, Marcin, Przemysław

Regulamin portalu

I. Definicje

1. Mojedzialdowo.pl – portal informacyjno - społecznościowy o Działdowie i powiecie działdowskim, redagowany przez firmę Ostrowski Media z siedzibą w Działdowie przy ul. Nidzickiej 15/34.

2. Użytkownik – każda osoba, nie będąca firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu mojedzialdowo.pl.

II. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników portalu moje-dzialdowo.pl.

2. Wszelkie prawa do portalu mojedzialdowo.pl (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) są zastrzeżone na rzecz Administratora. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz baz danych są również zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów z nim kooperujących.

3. Korzystanie przez Użytkowników z portalu mojedzialdowo.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, bannerów, artykułów sponsorowanych jest bezpłatne.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu mojedzialdowo.pl oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy Administratora portalu mojedzialdowo.pl oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z mojedzialdowo.pl - są udostępniane na stronach portalu.

5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audio/wideo, baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób zawartości portalu (również przepisywanie treści materiałów filmowych), chyba że za pisemną zgodą Administratora. Administracja Portalu Moje Działdowo zezwala na cytowanie materiałów zawartych na stronie pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia źródła cytatu.

6. Materiały zamieszczone na portalu mojedzialdowo.pl, w szczególności artykuły, fotografie, filmy oraz treści reklamowe w każdej postaci stanowią integralną całość, którą Redakcja portalu Moje Działdowo udostępnia nieodpłatnie z zastrzeżeniem punktu 5. niniejszego rozdziału regulaminu wszystkim użytkownikom portalu. Modyfikowanie lub blokowanie jakichkolwiek treści bez zgody Redakcji MD może stanowić naruszenie aktualnie obowiązujących przepisów oraz praw, bądź interesów właściciela serwisu lub innych osób. Niedopuszczalne jest w związku z tym używanie narzędzi, służących do celowego blokowania jakichkolwiek treści, zamieszczonych na portalu Moje Działdowo, szczególnie treści o charakterze reklamowym. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania pewnych treści lub funkcjonalności serwisu w przypadku wykrycia aktywnych narzędzi blokujących na komputerze użytkownika. O fakcie wykrycia programu blokującego, skutkującego zablokowaniem wybranych treści użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności serwisu nastąpi samoistnie po wyłączeniu narzędzi blokujących na komputerze użytkownika.

7. Naruszenie praw Administratora, zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy Sąd.


IV. Postanowienia końcowe

1. Redakcja portalu mojedzialdowo.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach portalu.

2. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

4. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

© MD 2010-2024
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności