Niedziela, 22 maj 2022 r. Imieniny obchodzą : Dezydery, Dezyderiusz, Emilia, Iwona
19.01.2022

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwołuję zdalną XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Działdowo, w dniu 21 stycznia 2022 roku o godz. 9.00.

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo
XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Działdowo

 

Osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg sesji poprzez transmisję obrad realizowaną pod adresem: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbl3W_4C6hYMVMv-GA5L4JQ

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania składu Rady Muzeum działającej przy Muzeum Pogranicza w Działdowie.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Romuald Remiszewski

 

s

s
s
s
© MD 2010-2022
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności