Czwartek, 20 stycznia 2022 r. Imieniny obchodzą : Dobiegniew, Fabian, Sebastian
31.12.2021

Powiat dba o zabytki

Powiat Działdowski przykłada dużą wagę do tego, aby zabytki, które świadczą o bogatej historii naszego powiatu, zostały zachowane w jak najlepszym stanie. Z tego względu każdego roku w budżecie powiatu są wygospodarowywane środki finansowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Powiat dba o zabytki
Powiat dba o zabytki

 

W 2019 r. Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 4 zabytków:

 

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 20 000 zł (wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej),
 2. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach – 50 000 zł (drewniana elewacja ściany zachodniej i północnej),
 3. kościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie – 30 000 zł (prace konserwatorskie sklepienia),
 4. kościół pw. św. Mikołaja w  Wielkim Łęcku – 49 485 zł (przełożenie oraz uzupełnienie dachówek i gąsiorów na wieży kościoła).

Łącznie w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 149 485 zł.

 

W 2020 r. Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 3 zabytków:

 

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 37 292zł (wykonanie i montaż ściągów wzmacniających konstrukcję budynku spichlerza),
 2. kamienny mur oporowy stanowiący element cmentarza przykościelnego kościoła parafialnego pw. św. Barbary w  Rumianie – 100 000 zł (odbudowa),
 3. budynek plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie – 160 000 zł (remont pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu).

Łącznie w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 297 292 zł.

 

W 2021 roku Powiat Działdowski udzielił dotacji na renowację 6 zabytków:

 

 1. budynek spichlerza w Hartowcu – 18 000zł (wykonanie stropów nad częścią pomieszczeń budynku spichlerza),
 2. kościół parafialny pw. św. Barbary w Rumianie – 26 700 zł (oczyszczenie i impregnacja pokrycia dachu kościoła),
 3. ołtarz główny w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie – 96 850 zł (odnowienie ołtarza),
 4. kościół pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie – 50 000 zł (I etap prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empory organowej),
 5. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach – 40 000 zł (odnowienie ścian wewnętrznych),
 6. kościół pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku – 58 000 zł (odwodnienie wraz z wymianą betonowej nawierzchni na kostkę postarzaną i wyprofilowanie kostki w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym).

Łącznie w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę – 289 550 zł.

 

Łącznie w latach 2019 – 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  przeznaczono kwotę w wysokości 736 327 zł. Prace dotyczyły budowli posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne oraz kulturowe dla mieszkańców powiatu działdowskiego. Ich renowacja przyczyni się do zachowania często unikatowych zabytków dla przyszłych pokoleń.

 

Powiat Działdowski

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności