Środa, 1 grudnia 2021 r. Imieniny obchodzą : Edmund, Eligiusz, Natalia
08.08.2018

Chcesz zostać policjantem? Zobacz jak to zrobić!

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Chcesz zostać policjantem? Zobacz jak to zrobić! (Fot. KPP)
Chcesz zostać policjantem? Zobacz jak to zrobić! (Fot. KPP)

 

Zalety pracy w Policji:

 

    możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

    gwarancję stałych warunków pracy;

    ciekawą pracę;

    możliwość rozwoju zawodowego;

    różnorodny system szkoleń;

    rozbudowany system socjalny.

 

Kto może zostać policjantem:

 

    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

    posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

    nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

    korzystający z pełni praw publicznych;

    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 

    wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

    wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

    wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

    wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

 

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 

    posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

    posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

    posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

    posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

 

Wymagane dokumenty:

 

    podanie o przyjęcie do służby;

    wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, komendach powiatowych lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

    kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

    książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki w godz. od 9.00 do 17.30

– wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00-14.00

 

pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406

numer faksu (89) 522 44 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:

 

    na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

    na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)

    w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn. zm.)

 

Czekamy na Ciebie!

 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

 

Jednocześnie informujemy, że Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie prowadzi w każdą trzecią sobotę miesiąca 2018 roku cykl spotkań pod nazwą „Dzień Kandydata”. Przedsięwzięcie realizowane jest w auli sportowej przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 3 w Olsztynie w godz. 10:00-14:00. Kandydaci mogą dowiedzieć się jak wygląda rekrutacja, skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.

 

KPP

 

s

s
s
s
© MD 2010-2020
Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) własne oraz systemów zewnętrznych, w celu analizowania zainteresowań czytelników naszego portalu i zgodnie z rozporządzeniem RODO. Więcej informacji w naszej polityce prywatności